lördag 30 maj 2020

Tolkning av Jordbruksverkets föreskrift / lag om kastrering av katt


Från och med 15 juni 2020 träder en ny lag/föreskrift om minskning av antalet katter. Det är mycket viktigt att den:
  • tolkas rätt av dig som äger en eller flera okastrerade katter 
  • förmedlas på rätt sätt av dig som är aktiv inom att hjälpa hemlösa och begränsa antalet katter.

Föreskriften lyder:
 6 kap. 2 § Djurhållaren SKA vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.

Allmänna rådet lyder dvs tolkningen av denna föreskrift lyder:
Allmänna råd till 6 kap. 2 § Katter som rör sig fritt utomhus BÖR vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

En föreskrift är tvingande. Den är på så sätt likställd med lag men kan utfärdas av en myndighet själv till skillnad mot lagar. Läs mer om regelhierarkin här och vad som gäller
Folkhälsomyndighetens har utfärdat en föreskrift om att man skall hålla avstånden pga covid-19. Tror ni att det hade gått att stänga drygt tio restauranger i Stockholm om inte en föreskrift varit tvingande?
En myndighet skriver aldrig ska i allmänna råden då det ofta finns fler sätt att lyda ska-texten i föreskriften. För sociala distanseringen pga covid-19 så kan en glasskiva mellan de som umgås göra att ett råd av typen ”ska håll avstånd på 1,7” blir besvärande. Föreskriftens intentioner dvs minska smittspridning följs ändå med glasskiva även om avståndet är mindre än 1,7 m.

På samma sätt skall nya föreskriften om kastrering av katt tolkas. I allmänna rådet för nya föreskriften nämns exempelvis ej kemisk kastrering. Det står "bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat". Det är för att tillåta andra fullgoda lösningar till föreskriftens ska-text som man gör så här

Sen kommer vi till ordet oönskad som många tror att ”men jag vill ju att alla mina katter får ungar - de är inte oönskade”. Vid en slamkrypare som denna måste man titta på föreskriftens intentioner. Den är att minska antalet hemlösa katter. Det är inte ägarens önskan som räknas här. Varför skulle man skapa en ny föreskrift där alla som gör fel kan glida ur fångstnätet?
Utöver den aktuella nya föreskriften så finns dessutom redan föreskrifter om hur många kullar man får ha per år samt allmänna råd om att mer än en fertil hona per hushåll leder till fler kullar än föreskriften om antalet kulla per år säger.

Jag har en direktlina till Jordbruksverket och kommer fylla på med mer text här. Detta har jag fått i veckan.

Från Jordbruksverket 27 maj 2020
Vår regler ska förebygga oplanerad avel med djur. Våra krav harmoniserar med det som den nya djurskyddslagens intentioner (krav på kompetens för att hålla djur + förbud att överge djur) Detta i huvudsak för att på sikt få ner populationen av katter som är förvildade, övergivna eller på annat sätt saknar skötsel och vård av en människa.
Måste jag kastrera min katt då?
Nej!, kastrering eller sterilisering är exempel på hur man kan följa regeln!
I ett allmänt råd till denna bestämmelse har vi gett exempel på lämpliga åtgärder för att nå målet, och där är kastrering/sterilisering exempel på lösning.
I ett allmänt råd får myndigheter endast uttrycka sig med ”bör” och aldrig ”ska” och på detta sätt ges djurhållaren en vägledning. Detta indikerar praktiskt att en djurhållare som väljer att följa det allmänna rådet har hen uppfyllt kravet. Rådet är inte bindande och uttrycker då att det kan finnas andra lösningar som djurhållaren kan välja och som han eller hon anser är likvärdiga. Det kan till exempel finnas andra sätt att förebygga parningar av katter, såsom preventivmedel till honkatter eller hålla honkatter inomhus under vissa perioder, anordna lämpliga inhägnade rastgårdar ( där djur hålls i godkända dock rymningssäkra utrymmen).

Vad är då oönskad reproduktion?

Många tycker att "mina kattunga är inte oönskade - föreskriften gäller inte mig". Här kommer ett förtydligande.
Per mail från Jordbruksverket 2020-06-01 fick jag följande

I 1 kap 6 § i de nya föreskrifterna för hund och katt står ”avel” definierat som ”All reproduktion av hundar och katter. Det innefattar såväl reproduktion med avsikt att uppnå ett specifikt avelsmål, annan reproduktion utan särskilt avelsmål samt reproduktion genom användning av artificiella metoder såsom artificiell insemination”.
I 6 kap 2 § (samma föreskrift) står vidare att djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för. 
När man avlar på katter (oavsett om det är för ett specifikt avelsmål eller inte) är man skyldig att följa de föreskrifter som finns i 6 kapitlet. Man måste alltså t.ex. säkerställa att föräldradjuren ska ha lämpliga anatomiska, fysiologiska och beteende-mässiga egenskaper och dessa egenskaper får inte riskera att påverka negativt varken föräldradjurens eller avkommornas hälsa och välfärd. Det är inte möjligt om man bara ”släpper ut katterna och så att de får para sig fritt för att man vill ha kattungar”.
Att släppa ut sin fertila hankatt eller honkatt är alltså inte tillåtet enligt nya föreskrifterna.
Svaret är solklart!


Notera!

  • Preventivmedel till katt är inte ett fullgott alternativ då ett preventivmedel endast hindrar löp. En honkatt kan ändå para sig med en hane och få en kull. Jag gissar dock att kemisk kastrering av hankatt kan vara ett fullgott alternativ. Jag återkommer med mer fakta kring detta.
  • Skärmdumpar från korrespondensen med Jordbruksverket finns längst ner på sidan

Bilden ovan visar Mattis som med stor sannolikhet är avlad i landsbygden av en person som inte håller sina katter på rätt sätt. Mattis mår strålande idag.
Bilderna nedan visar Truls.
Han hittades svårt avmagrad i samma område och med ett felläkt brutet bakben. Han fick fick total njursvikt efter ca nio månader. Han var hos veterinär flera gånger och fick medicinering och specialfoder. Det räckte ej dock. Han avled pga svältskadorna på njurarna. Han borde aldrig ha blivit född.